HELGA BLANKE PHOTO-ART

 

Welcome on my website

 

On this site you will find altered reality pictures, say photo-art. They are ranked at subject. The series contain of 5 or more photos, which have an interrelationship. Have fun watching! Of course you can contact me by email, Facebook, Twitter or Flickr.

See also my contactpage.

Op deze site zult u  aangepaste realiteit foto's vinden, spreek foto-kunst. Ze zijn gerangschikt op onderwerp. De series bestaan uit 5 of meer foto's, die een onderlinge samenhang vertonen. Veel kijkplezier! Natuurlijk kunt u contact met mij opnemen. Dit kan via email,
Facebook, Twitter of Flickr.

Zie ook de contactpagina.

 

Imagine how it would look above your own couch..
Stel je voor hoe het eruit zal zien boven uw eigen bank..

  Click on the photo for more photos or go to the menu above.

 

  

© 2001-2019 Helga Blanke Photo-Art all rights reserved