HELGA BLANKE PHOTO-ART

Biografie

 

 

 

 

 

My name is Helga Blanke. I'm a wife and a mother of two, grown-up meanwhile, trying to keep one step ahead of the kids, computer wise that is. I succeded. I have done lots of creativity, from Crafts with threat & needle(s) to paper knitting art and drawing & painting with brushes and pencils. After all that I bought a camera in 2001 and taught myself to make photos. My main subject is, altered reality. Photoshop & art meanwhile are part of my daily routine. My art, is made with my own photos, brushes and scans. My aim is to make unique photo-art and leave a signature in every artwork and that of course not only literally

 

Mijn naam is Helga Blanke. Ik ben echtgenote en moeder van twee, inmiddels volwassen, kinderen en  probeer de kids één stap voor te blijven voor wat betreft de computer. Dat is gelukt.  Ik ben altijd creatief geweest, van handwerken met draad & naald(en) tot papierknipkunst en tekenen en schilderen met penselen en potloden. Na dit alles heb ik in 2001 een camera gekocht en heb ik mezelf leren fotograferen. Mijn hoofd onderwerp is 'aangepaste realiteit'. Intussen zijn Photoshop & kunst onderdeel van mijn dagelijkse bezigheden. Mijn kunst is gemaakt van mijn eigen foto's, kwasten en scans.  Mijn doel is het maken van unieke foto-kunst en het achterlaten van een handtekening in elk kunstwerk en dat natuurlijk niet alleen letterlijk.

 

 © 2001-2019 Helga Blanke Photo-Art all rights reserved